Čas | Peníze | Kvalita

Pro každého soukromého stavebníka hrají klíčovou roli tři faktory – čas, peníze a kvalita. Každý jednotlivec si přeje dokončit stavební projekt co nejrychleji, s maximální kvalitou a za pevně stanovené finanční náklady. Prodloužení doby stavby nejenže zvyšuje náklady, ale také vede k nepředvídaným životním nákladům, které se s touto fází projektu nesouvisí přímo. Naše role spočívá v tom, abychom efektivně řídili časový a finanční rámec, zajistili kvalitní výsledek a udrželi vše v rozumných mezích, tak aby každý klient dosáhl optimálního výsledku. 

Čas

Nesprávná koordinace stavebních prací je častým nepřítelem výstavby a má výrazný dopad na celý proces. Snažíme se propojovat architektonické návrhy, technologie, dodavatelé, finance a právní aspekty, tak abychom minimalizovali možné zpoždění a zajistili plynulý průběh projektu.

Jsme si vědomi, že každý klient má oprávněný zájem o to, aby jeho výstavba probíhala podle plánu. Právě proto jsme tu, abychom vám poskytli naše odborné know-how a zkušenosti, a zajistili, že celý proces bude efektivní, plynulý a bez komplikací. Vaše spokojenost a úspěch projektu jsou pro nás prioritou.

Peníze

Zajistíme vám férovou a realistickou cenu stavby za jasně stanovených podmínek. U nás nenajdete nejasné rozpočty a nepředvídané navyšování cen během průběhu stavby. Držíme pevnou kontrolu nad financemi, a tak bude cash flow pod vaším dohledem po celou dobu výstavby.

Věříme, že otevřená komunikace je klíčem k úspěšné spolupráci. Své klienty nejen informujeme o aktuálním stavu financí, ale aktivně spolupracujeme na nalezení optimálních řešení pro jejich finanční situaci. Naším cílem je nejen dosáhnout výborných výsledků ve výstavbě, ale také zajistit, aby finanční aspekt projeku byl transparentní a plně odpovídal očekáváním klienta. 

Kvalita

Sledování, odborné znalosti a důkladné ověření partnerů – toto jsou klíčové faktory, které nám pomáhají udržovat vysokou kvalitu naší práce. O našem standardu můžete přesvědčit sami prostřednictvím případových studií v sekci realizace.

Navíc věříme, že transparentnost je klíčem k důvěře a spokojenosti. Proto se s vámi aktivně dělíme nejen o výsledky práce, ale i o všechny relevantní informace týkající se vámi zadaného projektu. Tímto způsobem chceme vytvořit otevřený a partnerství založený vztah, který přispívá k úspěchu každého projektu..


Napište nám a my vám pomůžeme

inea@inea.cz