3D projekce a plánování

Pěkná fungující zahrada vzniká postupem času a s rozmyslem. Jedná se o prostor, v němž je velmi důležité skloubit požadavky estetické a funkční, vyplývající z potřeb uživatelů zahradního prostoru.

Je dobré poradit se s odborníkem o druzích rostlin, které jsou schopny vytvářet proměnlivý estetický efekt v průběhu celého roku, dále o dlažbách, skalkách, taráscích, dřevěných zahradních stavbách, o vodě v zahradě, o umístění posezení.

Rozhodne-li se zákazník založit či rekonstruovat zahradu, obvykle napřed vyhledá odbornou pomoc u zahradního architekta.

Architekt provede průzkum terénu, kvality zeminy, změří potřebné vzdálenosti a seznámí se s představou zákazníka. Projektant mu vysvětlí možnosti, co lze v prostoru jeho zahrady vytvořit, a z nich vyplývající nároky na údržbu. Potom jsou vyhotoveny předběžné návrhy ve variantách, nad nimiž probíhá konzultace o dolaďování návrhu.

Výsledný návrh je vypracován do formy projektu k realizaci, který má obvykle tyto části:

Studie

3D pohledy

Video prohlídka

ZAŘ - zahradně architektonické řešení

Výkaz výměr

Osazovací plán

Ukázka použitých rostlin

Postup při tvorbě projektu

Po vyslechnutí Vašich požadavků, představ a zjištění reálných možností na konkrétním místě udělám obvykle 2 studie, které Vám pro lepší představivost předvedu v podobě pohledů na jednotlivé části zahrady a 3D video průchodu Vaší příští zahradou.

Dalším krokem při tvorbě projektu je:

Úprava vybrané studie, podle Vašich doplňujících požadavků a tvorba

ZAŘ - zahradně architektonického řešení.

Tvorba výkazu výměr, který Vám pomůže vytyčit tvar záhonů, určit přesnou plochu trávníku, a tím přesně určit, kolik budete potřebovat travního semene, hnojiva, mulčovací kůry, fólie, popřípadě obrub pro ohraničení záhonů od trávníku.

Tvorba osazovacího plánu - tedy seznamu použitých rostlin i s obrázky pro Vaši lepší orientaci. Většinou mohou splnit svoji roli na daném místě různé rostliny a proto připravuji alternativní návrhy rostlin a Vy máte možnost volby podle toho, které rostliny jsou Vám bližší.

Tvorba vytyčovacího plánu, podle kterého zasadíte rostlinu na projektem určené místo.

Tvorba plánu péče, který Vám pomůže s údržbou zahrady, poradí kterou rostlinu kdy zastříhnout, kterou je potřeba zazimovat, atd.

Vypracování orientačního rozpočtu za použité materiály a rostliny.

Podle těchto údajů byste měli být schopni si zahradu sami vytvořit. Pokud si realizaci budete chtít rozdělit na fáze, poradím Vám, s čím je potřeba začít a jak realizaci rozfázovat, aby zahrada začala co nejdříve fungovat a měli jste dobrý pocit i s málem

.

 • Průvodní zpráva
 • Výkaz výměr
 • Rozpočet pro realizaci
 • Celková situace (kde je jaký prvek umístěn)
 • Osazovací plán se seznamem (kam jakou rostlinu, dřevinu zasázet)
 • Vytyčovací plán (přesná poloha objektů)
 • Detaily
 • Perspektivní pohledy pro představu
 • Řezy
 • Pohledy
 • Projekt závlahy

Zákazník následně objednává realizaci projektu. Ta se obvykle provádí od jara do podzimu. Po dokončení a předání díla dochází mezi zákazníkem a realizační firmou k dohodě o navazující údržbě zahrady.

Nově založená zahrada je živý, proměnlivý organismus, který vyžaduje průběžný dozor zahradního architekta a citlivě prováděnou péči.